Didàctica

Classes particulars]

[Aula de seguiment i reforç escolar -

Tu tries on vols estudiar!

CLASSES PARTICULARS

Professors al teu servei...

Didàctica, aula de seguiment i reforç escolar amb classes particulars, posa a l'abast de pares i alumnes un sistema de formació individualitzat i dissenyat perquè l'aprenentatge es realitzi d'una manera PROGRESSIVA, SÒLIDA i amb GARANTIES D'ÈXIT.

DIDÀCTICA

C.Sèquia, 11, 2a Planta · 17001 Girona · Tel.972 222 900 · Fax 972 20 98 81